VD har ordet

Signatur Fastigheter (tidigare SIG Invest) grundades i oktober 2014 med ambitionen att bygga en verksamhet vilket över tid resulterar i ett välmående och växande fastighetsbolag som bidrar till samhälls­utvecklingen på de orter där vi etablerar oss.

 

I Signatur Fastigheter lever vi med idén att vi arbetar främst med människor, inte fastigheter. Det är med människor vi gör affärer, det är för människor vi skapar värde när vi förvaltar och det är för människor vi utvecklar ett trivsammare hem. 

Fastighetskompetensen är nödvändig och den besitter vi som arbetar i Signatur Fastigheter men kompetens och känsla att hantera människor är inte desto mindre viktigt i en alltmer konkurrensutsatt, högteknologiskt och snabbföränderlig omvärld. Där har vi vår verkliga USP. I vår strävan att vara ett modernt, innovativt och snabbväxande fastighetsbolag som skapar bättre bostäder, bättre bostadsområden och ett bättre samhälle, en lägenhet i taget. 

Vi drivs av att göra en skillnad, att utveckla och förädla vilket sätter sin alldeles speciella entreprenöriella prägel på vår verksamhet och vårt Bolag. Vi ser fram emot att tillsammans bygga ett lönsamt och växande fastighetsbolag som skapar värdeökning och tillväxt och bidrar till positiv förändring i den värld vi alla delar.

Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter AB (publ)

Dan Astrén, VD SIG Invest AB (publ)