Samhällsfastigheter

Signatur Fastigheter äger och hyr ut samhällsfastigheter på ett flertal orter i södra Sverige. Vi förvaltar fastigheterna och använder lokala fastighetsskötare för att hålla hög standard och god service. Genom ständigt arbete för mer gynnsamma förutsättningar i fastigheterna för våra hyresgäster vill vi bidra till ett mer attraktivt, positivt och välmående samhälle.