Styrelse

Robert Öjfelt

Styrelseordförande

Läs mer
Robert Öjfelt

Född 1972. Styrelseordförande sedan 2019.

Robert Öjfelt har tidigare varit vice-VD och VD för Phonera AB (publ) där han under drygt 13 år byggde upp och utvecklade bolaget från en startup till ett medelstort bolag med en börsnotering på Nasdaq Small Cap år 2006. Robert Öjfelt ledde bolaget genom en försäljningsprocess som mynnade ut i att ComHem förvärvade bolaget 2014. Efter försäljningen ingick Robert Öjfelt i ComHems ledningsgrupp till november 2015 varefter han haft olika konsultuppdrag inom IT samt Bygg & Fastighet.

Oberoende till bolaget och ägare: Ja/Ja
Har tidigare erfarenhet av börsbolag.

Dan Astrén

VD & styrelseledamot

Läs mer
Dan Astrén

Född 1973. Styrelseledamot och VD i SIG Invest AB sedan 2014. Styrelseledamot och VD i Signatur Fastigheter AB sedan 2019.

Dan Astrén är en nyskapande entreprenör i fastighets­­branschen sedan 2002 då han började investera i hyresfastigheter. År 2007 grundade han Svenska Investerings­­gruppen AB och år 2014 grundade han SIG Invest AB. Dan har under stora delar av sitt affärsverksamma liv arbetat med fastigheter inom och utanför Sveriges gränser.

Oberoende till bolaget och ägare: Nej/Ja
Har tidigare erfarenhet av börsbolag.

Niklas Bernkert

Styrelseledamot

Läs mer
Niklas Bernkert

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2019.

Niklas Bernkert har en ekonomi- och fastighetsmäklarutbildning. Han har mer än 20 års erfarenhet av förvärv och genomförande av projektfastigheter i Storstockholm. Den tidigare erfarenheten av arbete som fastighetsmäklare bidrar till god kännedom samt ett brett kontaktnät inom fastighetsbranschen i Stockholm.

Niklas Bernkert äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, direkt eller indirekt, 1 841 638 B-aktier i Bolaget via sitt delägarskap i Stanwood-Haley Properties AB.

Oberoende till bolaget och ägare: Ja/Nej

Tomas Magnusson

CIO & styrelseledamot

Läs mer
Tomas Magnusson

Född 1982. Styrelseledamot, transaktionsansvarig sedan 2019.

Tomas Magnusson har en fastighetsmäklarexamen från Malmö Universitet. Mångårig mäklarkarriär inkluderande nyproduktionsmäklare för JM. Tomas är en bolagsbyggare med fokus på utveckling och förvaltning av fastigheter. Medgrundare av SIG Invest och transaktionsansvarig/vVD sedan starten 2014.

Oberoende till bolaget och ägare: Nej/Ja
Har tidigare erfarenhet av börsbolag.

Tomas Sträng

Styrelseledamot

Läs mer
Tomas Sträng

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2019.

Tomas Sträng har en jurist­kandidat­examen från Lunds universitet samt kandidat­examen i företags­ekonomi med fördjupning inom redovisning från Lunds universitet. Han är skattejurist med inriktning på företags­beskattning och skattefrågor i samband med transaktioner, bland annat gällande fastigheter. Tomas har arbetat som skatte­rådgivare sedan år 2007 och har även erfarenhet från att arbeta vid domstol och inom försäkringsbranschen.

Tomas Sträng äger, vid tidpunkten för Bolags­beskrivningens avgivande, direkt eller indirekt inga aktier i Bolaget.

Oberoende till bolaget och ägare: Nej/Ja