Finansiella rapporter

Signatur Fastigheter AB publicerar här löpande regulatoriska pressmeddelanden och information rörande verksamheten.
Historisk information från bolagets tidigare firma SIG Invest AB hittar du under ”Besök även” nedan.
För Finansiella rapporter klicka här.