Stockholm, Mjölkboden

Fastigheter | Nyproduktion bostäder

Projektutveckling av nybyggnation i Stockholms Stad.

Fastighetsbeteckning
Mjölkboden 4

Kommun
Stockholm

Tomt:
ca 4 000 kvm

Möjlig BTA:
7 300 kvm

Kontakt
Signatur Fastigheter: 040–608 82 00

Mjölkboden