Malmö, Toarp

Fastigheter | Bostäder
Inredd ekonomibyggnad med 3 lgh

Fastighetsbeteckning
Toarp 9:1

Kommun
Malmö kommun

Uthyrningsbar area
412 kvm

Byggår
1849

Adress
Svedalavägen 95A-C, 238 41 Oxie

Hyresgästinformation
Felanmälan gör du här.

 

Solgården är belägen strax utanför Malmö, mellan Oxie och den lilla byn Toarp. Fastigheten omfattar total ca 12,1 ha bestående huvudsakligen av åker- och betesmark med inslag av ett par mindre skogsdungar. Mangårdsbyggnad om ca 170 kvm omgiven av parkliknande trädgård med damm, separat byggnad med tre lägenheter samt garage och förråd. 

Malmö, Toarp