Malmö, Toarp, Solgården

Fastigheter | Lokaler
Toarp Solgården Mangårdsbyggnaden

Fastighetsbeteckning
Toarp 9:1
Kommun
Malmö kommun
Uthyrningsbar area
412 kvm
Byggår
1849
Adress
Svedalavägen 95A-C, 238 41 Oxie
Hyresgästinformation
Felanmälan gör du här.

 

Solgården är belägen strax utanför Malmö, mellan Oxie och den lilla byn Toarp. Fastigheten omfattar total ca 12,1 ha bestående huvudsakligen av åker- och betesmark med inslag av ett par mindre skogsdungar. Mangårdsbyggnad om ca 170 kvm omgiven av parkliknande trädgård med damm, separat byggnad med tre lägenheter samt garage och förråd. 

Malmö, Toarp