Malmö, Husie

Fastigheter | Lokaler
Husie Kyrkoväg 49A-C

Fastighetsbeteckning
Malmö Husie 172:75

Kommun
Malmö Kommun

Uthyrningsbar area
2 587 kvm

Byggår
1829-1989

Hyresgästinformation
Signatur Fastigheter: 040 608 82 00