Malmö, Husie Nyproduktion

Fastigheter | Nyproduktion bostäder | Nyproduktion lokaler
Bildplatsållare fastighet. Bild saknas

Fastighetsbeteckning
Under detaljplanearbete

Kommun
Malmö Kommun

Uthyrningsbar area

Byggår

Hyresgästinformation