Landskrona, Hoppet

Fastigheter | Bostäder
Landskrona, Hoppet 8

Fastighetsbeteckning
Hoppet 8

Kommun
Landskrona kommun

Uthyrningsbar area
279 kvm

Byggår
1906

Hyresgästinformation
Triennium Syd AB: 040-44 23 79

landskrona, suellsgatan 17

Landskrona, Hoppet 8