Om oss

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö.  Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. 

Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. 

Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolaget grundades 2014 och har varit noterat på  Nasdaq First North Growth Market.
Signatur Fastigheters aktie avnoterades den 22 oktober 2021 efter att Trianon förvärvat aktierna i bolaget. www.trianon.se

 

 

Vår Mission

Vi ska skapa plats för människor att växa och trivas genom att tillgodose lokal- och bostadsbehov. Vi ska identifiera fastigheter med värdepotential och utveckla dem för en hållbar framtid och ett lönsamt ägande.

 

Vår Vision

Vi vill vara med och skapa framtidens fastigheter med småbolagets flexibilitet och tillväxt och storbolagets professionalitet och stabilitet.

Värderingar

Sex betydelsefulla hörnstenar för oss i Signatur Fastigheter.

Skapa framtiden ...

… genom att vara proaktiv och se möjligheter och risker enligt devisen ”Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den.”

Fantasi är viktigare än kunskap ...

”För kunskapen är begränsad medan fantasin omfamnar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling.”

Albert Einstein

Väx inte upp ...

Ödmjukhet inför samtiden stimulerar till ständigt lärande.

Hållbarhet är medmänsklighet ...

Utveckla dagens möjligheter utan att förbruka morgondagens. Att tänka på sin nästa idag är att tänka på sig själv imorgon.

 

Ta det personligt...

Meningen med livet är att ta ansvar och med det utvecklas mot allt vi kan bli.

 

Se sanningen i vitögat ...

Ärlighet är en förutsättning för att komma till kärnan och kunna förstå, förändra och utveckla.