Ledning

Dan Astrén

VD & styrelseledamot

Läs mer
Dan Astrén

Född 1973. Styrelseledamot och VD sedan 2019.

Dan Astrén är en nyskapande entreprenör i fastighets­­branschen sedan 2002 då han började investera i hyresfastigheter. År 2007 grundade han Svenska Investerings­­gruppen AB och år 2014 grundade han SIG Invest AB. Dan har under stora delar av sitt affärsverksamma liv arbetat med fastigheter inom och utanför Sveriges gränser.

Oberoende till bolaget och ägare: Nej/Ja
Har tidigare erfarenhet av börsbolag.

Jens Bergman

CFO

Läs mer
Jens Bergman

Född 1977. CFO sedan 2019.

Jens Bergman har en ekonomie­kandidatexamen i Företagsekonomi från Växjö Universitet. Han har arbetat fem år som ekonomichef/-ansvarig inom fastighets­branschen och fem år som business controller inom verkstads­industrin. Dessförinnan bland annat erfarenhet från revisions­branschen.

Jens Bergman äger, vid tidpunkten för Bolags­beskrivningens avgivande, direkt eller indirekt, 7 040 B-aktier i Bolaget.

Tomas Magnusson

CIO & styrelseledamot

Läs mer
Tomas Magnusson

Född 1982. Styrelseledamot, transaktionsansvarig sedan 2019.

Tomas Magnusson har en fastighetsmäklarexamen från Malmö Universitet. Mångårig mäklarkarriär inkluderande nyproduktionsmäklare för JM. Tomas är en bolagsbyggare med fokus på utveckling och förvaltning av fastigheter. Medgrundare av SIG Invest och transaktionsansvarig/vVD sedan starten 2014.

Oberoende till bolaget och ägare: Nej/Ja
Har tidigare erfarenhet av börsbolag.