Kalendarium

 

31 januari 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2019

26 mars 2020

Årsredovisning 2019

23 april 2020

Årsstämma

20 maj 2020

Kvartalsrapport Q1 2020

27 augusti 2020

Kvartalsrapport Q2 2020

26 november 2020

Kvartalsrapport Q3 2020

26 februari 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2020