Kalendarium

 

26 februari 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2020

25 mars 2021

Årsredovisning 2020

22 april 2021

Årsstämma

20 maj 2021

Kvartalsrapport Q1 2021

26 augusti 2021

Kvartalsrapport Q2 2021

25 november 2021

Kvartalsrapport Q3 2021

24 februari 2022

Bokslutskommuniké januari – december 2021