Investera i Signatur Fastigheter

 bar chart icon
Attraktiv och snabbväxande portfölj med fokus på bostäder i södra Sverige

house icon

Fortsatt starka marknadsfundament för bostäder

 target icon

Tydlig tillväxtstrategi med fokus värdeskapande

 income icon

Stabil kassaflödesgenerering med värdeökningspotential

people icon

Erfaret, entreprenöriellt och engagerat ledarskap och management

Vår vd Dan Astrén presenterar Signatur Fastigheter på Erik Penser Bank Temadag i april 2021