Bolagsstämma 2020

 

Information inför Signatur Fastigheters årsstämma 2020 med anledning av coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset kommer nedan försiktighetsåtgärder vidtas inför årsstämman 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

  • Aktieägare, ombud och biträden som känner sig sjuka eller har besökt ett område där coronaviruset har en omfattande spridning under en tvåveckorsperiod före årsstämman uppmanas avstå från att delta personligen i stämman. Detsamma gäller personer som har varit i nära kontakt med någon som känner sig sjuk.
  • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär för ombud och information om hur ombud utses finns på www.signaturfastigheter.se.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • Ingen förtäring kommer att serveras i anslutning till årsstämman.

Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets webbplats, www.signaturfastigheter.se.

Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer, www.folkhalsomyndigheten.se.