Aktien

Signatur Fastigheters aktie kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 17 december.
Då kommer du kunna följa kursutvecklingen här på sidan.