Aktien

Signatur Fastigheters aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 
Du kan följa kursutvecklingen här på sidan. Innehållet kan ta några sekunder att laddas.